Pensioenakkoord:

Laatste update voor werkgevers met een eigen pensioenregeling:

Zoals het nu naar uitziet verandert er tot 2026 niets voor u. Tot die tijd mag u de huidige pensioenregeling blijven uitvoeren. Dat is fijn. U kunt op twee manieren naar dit tijdspad kijken. 1. Ik als werkgever leun achterover en zie dan wel hoe ik het met mijn werknemers regel. Of 2. Ik heb de tijd om voor nieuwe werknemers een andere pensioenregeling toe te zeggen zodat de “schade” in 2026 minder groot is.

“Schade” omdat een pensioentoezegging een arbeidsvoorwaarden is. Thans hebben veel pensioenregelingen een stijgende premie, hoe ouder de deelnemer hoe meer premie naar de pensioenregeling gaat. Dat is per 2026 verboden. Dan is de premie voor jong net zo groot als voor oude deelnemers (werknemers). De premie is gelijk, de opbouw niet. Jonge deelnemers beleggen hun premie inleg langer en bouwen dan meer op. De hogere premie voor oudere deelnemers mag niet meer, maar ze hebben er (stiekem) zeker wel recht op. Mijn advies: ga als werkgever voor optie 2, nu handelen en de “schade” in 2026 beperken. Per 2022 mogen pensioenregelingen aangepast worden. Vanaf vandaag mogen alle nieuwe deelnemers een andere regeling krijgen.

Bron: pensioenakkoord 2026