Werkwijze

Dienstverleningsdocument

Eerste stap

Is kennismaken, want uw vertrouwen is essentieel.

Tweede stap

Volgt nadat is vastgelegd welke dienstverlening, tegen welke vergoeding, nodig is; de inventarisatie van uw persoonlijke situatie (financiële geschiedenis) en uw wensen.

Derde stap

Is de check en analyse van uw persoonlijke situatie en mogelijkheden.
Uw verwachtingen en wensen worden in kaart gebracht. Daartegenover een analyse van de mogelijkheden en beperkingen. Hieruit volgen financiële scenario ’s.

Vierde stap

Is het opstellen en bespreken van het financieel plan c.q. advies.
Dit plan c.q. advies is in heldere bewoordingen opgesteld en wordt persoonlijk doorgenomen. In dit plan worden uitdagingen zichtbaar en onderbouwde aanbevelingen gepresenteerd voor verbeteren en aanpassingen.

Vijfde stap

Kan zijn dat u behoefte heeft aan een financieel product, uitsluitend als het u helpt uw probleem op te lossen. U kunt dan kiezen om dat via Niehe Planning aan te schaffen.

Zesde stap

Uitvoeren van het continuïteitsplan. Veranderingen die van invloed zijn worden op uw verzoek regelmatig gesignaleerd, besproken en waar nodig wordt het plan aangepast.

Spreekt deze werkwijze u aan, neem dan contact op: 020 6155056 of u mailt naar info@nieheplanning.nl